FANDOM


Free For All (FFA) - (ang. Każdy na każdego) określenie zamienne dla trybu Deathmatch, zasada walki grupowej o zwycięstwo w określonym czasie, bądź jako pierwszy gracz uzyskanie limitu punktowego w meczu. Termin ten odnosi się także do serwerów publicznych.