FANDOM


Fire rate - (ang. współczynnik ognia, tempo strzelania, szybkostrzelność) wielkość fizyczna oznaczająca tempo wystrzeliwania pocisków przez daną broń. Fire rate podaje się zwykle jako iloraz liczby wystrzelonych pocisków w jednostce czasu (zwykle w sekundach).