FANDOM


HUD (Head-Up Display) - w grach FPP terminem HUD określa się każdy wyświetlony na ekranie element graficzny. Do najważniejszych elementów HUDa zaliczają się:

  • kontrolki HP i AP
  • zegar (czas gry)
  • aktualna punktacja (fragi zdobyte/fragi stracone, w trybach drużynowych także aktualny wynik drużyn)
  • ikonki posiadanych broni i power-upów, etc.

W serii Unreal możemy dowolnie modyfikować elementy HUDa z poziomu menu ustawień gry.